Dentalni implantati

implantatiDentalni implantati

Dentalni implantati su titanijski vijci koji se ugrađuju u vilične kosti da bi nadoknadili izgubljene zube.

Zamijenjuju korijen zuba, a ugrađuju se u kratkotrajnoj kirurškoj intervenciji. Danas je uspješnost implantancije visoka i kreće se između 97 i 99%.

Zahvaljujući atraumatskom pristupu pri ugradnji i znanjima o silama koje djeluju u usnoj šupljini, vrijeme od postavljanja implantata do izrade protetike različito je za različite sisteme.

 

Trajnost ugrađenog implantata osigurati će:

  • dobra tehnika kirurške ugradnje
  • dobra protetika
  • dobra oralna higijena
  • redovna kontrola kod stomatologa