RVG dijagnostika

rvgRVG-Radioviziografija

RVG je digitalno snimanje zuba koje zahtijeva 95% manje zračenja od klasičnog RTG-a.
U prednosti je jer omogućuje trenutni pristup analize slike i preciznu dijagnostiku.